การ์ดงานศพ

Posted by admin 13/07/2019 0 Comment(s)

การ์ดงานศพ

ในการจัดพิธีการงานศพ สิ่งที่เจ้าภาพจะต้องจัดการนั่นก็คือ การเตรียมงาน สถานที่อำนวยความสะดวก ในการจัดพิธีการงานศพ และที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่านั้นคือ การเชิญเเขกที่สนิทสนม คุ้นเคยหรือรู้จักกัน บุคคลสำคัญ มาร่วมงานพิธี ซึ่งในกรณีที่เจ้าภาพรู้จักเป็นการส่วนตัว เมื่อมีการเชิญเเขกมาร่วมงาน จึงมีการส่งการ์ดงานศพ เพื่อเชิญเเขกให้มาร่วมพิธีการที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเป็นการจัดพิธีการงานศพเพื่อไว้สวดบำเพ็ญกุศลหลายวัน ซึ่งไม่เหมือนกับงานศพทั่วไปที่หากมีใครล่วงลับไปแล้วก็มักจะใช้การบอกกล่าวต่อๆกันมาเพื่อเชิญให้มาร่วมงานแบบการพูดปากต่อปาก โดยวิธีการบอกกล่าวเชิญชวนแขกมาร่วมพิธีโดยไม่มีการ์ดแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับคนในสังคมธรรมดาทั่วไป หรืองานศพที่ไม่ได้จัดขึ้นหลายวัน

 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น จะต่างกันก็อยู่ทีว่าเร็วหรือช้า เมื่อบุคคลหมดลมหายใจแล้ว การจัดพิธีศพ ว่ากันตามหลักประเพณีนิยม เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ตายและเป็นการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย การ์ดงานศพเป็นการเชิญ เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้ญาติพี่น้องได้รับทราบและเป็นการเชิญญาติพี่น้องให้มาแสดงความอาลัยต่อผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย

 

การ์ดงานศพ

 

สิ่งที่ต้องมีในการ์ดงานศพ

  1. สถานที่การจัดงานศพ วัดไหน ศาลาที่เท่าไหร่
  2. มีการจัดงานศพทั้งหมดกี่วัน ถึงวันที่เท่าไหร่
  3. วัน และเวลาเริ่มสวดอภิธรรม คืนวันสุดท้าย เช่น เวลา 19.00 น. สวดอภิธรรมศพ
  4. วัน-เวลาของวัดสุดท้ายประชุมเพลิง
  • เวลา 11.00 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
  • เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลเเด่พระภิกษุสงฆ์
  • เวลา 12.30 น. พระสงฆ์สวดมาติกา บังสกุล
  • เวลา 16.30 น. พระราชทานเพลิงศพ

และข้อความกราบเรียนเชิญ และขอบคุณ บุคคลที่รู้จัก ตามด้วยชื่อของเจ้าภาพ เป็นต้น