ดอกไม้หน้าหีบศพ สารสื่อแทนคำพูดถึงผู้ล่วงลับ

Posted by admin 20/11/2018 0 Comment(s)

ดอกไม้หน้าหีบศพ สารสื่อความหมายที่ใช้แทนคำพูดถึงผู้ล่วงลับได้ชัดเจนที่สุด

คนทั้งโลกล้วนเข้าใจความหมายของการมอบดอกไม้ให้แก่กัน  ไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งเดียวที่ลูกหลาน คนรัก หรือคนใกล้ของผู้ตายจะสามารถส่งผ่านคำพูดต่างๆนานา รวมไปถึงความรู้สึกรัก เคารพ อาลัย ให้ไปถึงผู้ตายได้  ดอกไม้หน้าหีบศพ จึงเป็นเสมือน จดหมายหรือข้อความ ที่แสดงความหมายภายในจิตใจของคนอยู่ ที่พยายามจะสื่อไปถึงผู้ล่วงลับได้อย่างละเอียดอ่อนและเข้าถึงความรู้สึกมากที่สุด

ในแง่ของสังคม แบบดอกไม้หน้าหีบ แสดงถึงความมั่นคง ความมั่งคั่ง ของลูกหลาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  โดยเฉพาะ ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ ความคาดหวังสูงสุดของคนที่เป็นพ่อแม่ คือการได้เห็นความมั่นคง และความสุขของคนเป็นลูก  เพราะฉะนั้น การจัดดอกไม้หน้าหีบอย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติ เป็นนัยสำคัญ ที่จะสื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ได้รับรู้ว่า ลูกหลานที่ท่านเป็นห่วง สุขสบายดี มีความมั่นคง  มีฐานะ และหน้าที่การงานดี พ่อแม่ หรือ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ไม่ต้องเป็นห่วงคนที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อให้ท่านหลับให้สนิท ไม่ต้องกังวลกับคนข้างหลัง และเดินทางไปไปอยู่บนสรวงสวรรค์ได้อย่างสงบ หมดห่วงอย่างแท้จริง

 

ดอกไม้งานศพ

ดอกไม้งานศพ ดอกไม้หน้าหีบศพ

ร้าน flowers จัดดอกไม้งานศพ คลิกดูรูปแบบ

ในศาสนาพุทธ เราคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสวยงามของสรวงสวรรค์ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสวย มีกลิ่นหอม และเรายังมีความเชื่ออีกว่า คนที่จะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์จะต้องเป็นคนดี ที่ทำคุณงามความดี เป็นที่รักของทุกคน ได้รับแต่คำอวยพรสรรเสริญ จนกระทั่งเสียชีวิต คนที่อยู่เบื้องหลังก็หวังจะให้ผู้ล่วงลับได้รับรู้ถึง ความ รัก  ความคิดถึงความสำนึกในบุญคุณ รวมถึงเป็นการแสวงความเคารพ และความอาลัยแด่ผู้ล่วงลับอีกทั้งยังหวังที่จะส่งผู้ตายให้ได้อยู่ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ จึงได้เนรมิตพื้นที่ในงานพิธีศพ ให้สวยงาม ประหนึ่งเป็นสวรรค์บนดินพร้อมทั้งการจัดงานพิธีให้สมเกียรติเพื่อเป็นการยกย่อง และแสดงความเคารพอย่างสูงสุดเป็นครั้งสุดท้าย

ดอกไม้หน้าหีบศพหลากสีสัน ที่บรรจงแต่งแต้มบรรยากาศของงานพิธีศพ ให้ สวยงาม สว่างไสว ราวกับแดนสวรรค์ และมันยังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แสนพิเศษ  แทนทั้งความรักความอาลัยความเคารพ ยกย่องให้เกียรติความสวยงาม และความสุขจากการได้เป็นผู้มอบสิ่งที่พิเศษที่สุดนี้ แก่ผู้ล่วงลับ  ในทางจิตวิทยาและทางศาสนาคนที่ตั้งใจมอบสิ่งเหล่าให้แก่ผู้อื่น หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่ว่าผู้รับจะล่วงรู้หรือไม่ก็ตาม  แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในใจของผู้ให้คือ ความรู้สึกอิ่มเอิบภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตนทำให้แก่ผู้ล่วงลับในวาระสุดท้ายของชีวิตความรู้สึกเป็นสุขในใจ จะเกิดประกายเล็กๆขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  เมื่อมีความสุขใจเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย มันย่อมส่งผลดีต่อสภาพจิตใจ ได้อย่างมากมาย ความสุขใจเล็กๆจะเข้ามายึดพื้นที่ และค่อยๆกลบความเศร้าโสกลงไปได้บ้างบางส่วน และทำให้ความเศร้าดูเบาบางลงได้อย่างน่าอัศจรรย์

งานดอกไม้หน้าหีบศพ จึงเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างลูกหลาน และผู้ล่วงลับ ที่สำคัญไม่แพ้กับพิธีกรรมทางศาสนาในส่วนอื่นๆ เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะสามารถจัดดอกไม้หน้าหีบศพได้  จึงต้องเป็นคนที่มีความชำนาญทั้งในเรื่องของ การออกแบบและจัดวาง รวมไปถึงจะต้องมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับศาสนา และความเชื่อ รวมไปถึงจะต้องมีประสบการณ์เฉพาะทางที่มากพอสมควร จึงจะสามารถสื่อสารทุกความรู้สึกทั้งหมดออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุด ที่สำคัญกว่านั้น ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเนรมิตงานจัดดอกไม้หน้าหีบที่ดีที่สุดภายใต้งบประมาณที่จำกัด ซึ่งจะช่วยเราประหยัดงบประมาณได้อย่างยอดเยี่ยม